VICEMISTŘI SVĚTA
STREET DANCE SHOW
2019

Xside DANCERS
FAMILY

naše taneční rodina

VICEMISTŘI SVĚTA
STREET DANCE SHOW
2019

Taneční skupina Xside DANCERS z.s. je finančně podporováno dotací z rozpočtu statutárního města Brna.

Č.smlouvy: 6720091372
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna.

Projekt: XSD Letní taneční soustředění 2020

Částka: 50 000 Kč

Č.smlouvy: 6720091248
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna

Projekt: Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží mládeže i dospělých v tanečním sportu

Částka: 40 000 Kč

Č. smlouvy: JMK066477/20/OŠ

Projekt: Provoz a činnost taneční skupiny Xside DANCERS

Částka: 90 667 Kč

Taneční skupina Xside DANCERS z.s.