Termín: 17. – 19. 7. 2024

Cena: 2900 Kč

Adresa: Městská Hala Modřice, Benešova 274, 664 42 Modřice

Termín přihlášek: 31.5.2024

Termín platby:  do 31.5.2024

Věkové omezení: 3 – 8 let


Program dne:

7:45 – 8:00      příchod dětí

8:00 – 8:30      seznámení mezi sebou i s programem dne

8:30 – 9:30      sportovní blok  (míčové hry, štafeta, běh, týmové hry, venkovní aktivity, …) nebo tvořivý blok kreslení, vyrábění)

9:30 – 10:00    svačinka                                                        

10:00 – 11:30 taneční blok                           

11:30 – 13:00 oběd a odpolední klid                       

13:00 – 14:30 odpolední blok (aktivita dle výběru dětí) anebo výlet                       

14:30 – 15:00 svačinka                                            

15:00 – 16:00 herní blok + vyhodnocení dne                      

16:00               odchod dětí                           

Strava: svačina, oběd, svačina + pitný režim


Provozovatel příměstského soustředění musí mít k dispozici před nástupem dítěte na soustředění tyto dokumenty:

 • přihlášku na letní soustředění
 • kopii kartičky pojišťovny
 • první den při nástupu rodiče odevzdávají bezinfekčnost

PODMÍNKY PŘÍMĚSTSKÉHO SOUSTŘEDĚNÍ

OBECNÉ
Vstup rodičů na jednotlivé bloky není povolen.

Každé dítě by mělo mít při účasti na kempu uzavřené individuální úrazové pojištění.

Každé dítě musí mít vhodnou obuv do tanečního sálu, příp. tělocvičny.

 • ODPOVĚDNOST TRENÉRŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
  • Trenéři zodpovídají za děti pouze v době konání soustředění, dle denního harmonogramu.Trenéři neručí za cenné věci jako šperky, mobilní telefony, hotovost apod., které má dítě v šatně. Takovéto věci by děti neměly vůbec nosit, v nutných případech by si je měly brát s sebou do tanečního sálu, popř. tělocvičny.
  • Zákonný zástupce odpovídá za škodu způsobenou dítětem v tanečním sále nebo v tělocvičně a jeho povinností je takto vzniklou škodu uhradit.
 • PLATEBNÍ PODMÍNKY
  • Cena příměstského kempu: 2900 Kč (pro členy D4L a XSD); 3200 (pro nečleny)

  • Termín odevzdání přihlášky: do 31. 5. 2024

  • Termín platby: do 31.5.2024

 • Přihláška

Pouze elektronicky na www.xside.cz

 • Platba

na účet č., 115-1233560257/0100 (XSD účet)

Do zprávy pro příjemce je nutno napsat jméno tanečníka a účel platby (např. příměstské soustředění)


STORNO PODMÍNKY:

Pokud dojde ke zrušení soustředění (ze strany haly, malá účast apod.), vracíme 100% Vámi uhrazené částky.

V případě, že zrušení soustředění bude z Vaší strany, účtujeme tyto stornovací poplatky:

 • Zrušení přihlášky nejpozději 30 dní před příměstským kempem, činí storno poplatek 50 % z celkové částky příměstského kempu.
 • Zrušení přihlášky nejpozději 20 – 10 dnů před příměstským kempem, činí storno poplatek 70 % z celkové částky příměstského kempu.
 • Zrušení přihlášky nejpozději 9 – 1 den před příměstským kempem, činí storno poplatek 90 % z celkové částky příměstského kempu.
 • Zrušení přihlášky v den zahájení příměstského kempu, činí storno poplatek 100 % z celkové částky.
 • Při zajištění náhradníka storno poplatek není vyžadován.

Celková částka se vrací pouze z vážných zdravotních důvodů a to po předložení lékařské zprávy.

V případě dotazů pište na nebo volejte 774967291

Děkujeme

Tým Xside DANCERS