Termín: 31. 7. – 2. 8. 2023
Cena: 2 500,- (pro členy D4L a XSD); 3 000,- (pro nečleny)
Adresa: Městská Hala Modřice, Benešova 274, 664 42 Modřice
Termín přihlášek: 31. 05. 2023
Termín platby:  31.5.2023 záloha a 30. 06. 2023 doplatek
Věkové omezení: 3 – 8 let


Program dne:

7:45 – 8:00      příchod dětí

8:00 – 8:30      seznámení mezi sebou i s programem dne

8:30 – 9:30      sportovní blok  (míčové hry, štafeta, běh, týmové hry, venkovní aktivity, …) nebo tvořivý blok kreslení, vyrábění)

9:30 – 10:00    svačinka                                                        

10:00 – 11:30 taneční blok                           

11:30 – 13:00 oběd a odpolední klid                       

13:00 – 14:30 odpolední blok (aktivita dle výběru dětí) anebo výlet                       

14:30 – 15:00 svačinka                                            

15:00 – 16:00 herní blok + vyhodnocení dne                      

16:00               odchod dětí                           

Strava: svačina, oběd, svačina + pitný režim


Provozovatel příměstského soustředění musí mít k dispozici před nástupem dítěte na soustředění tyto dokumenty:

PODMÍNKY PŘÍMĚSTSKÉHO SOUSTŘEDĚNÍ

 1. OBECNÉ
  1. Vstup rodičů na jednotlivé bloky není povolen.
  1. Každé dítě by mělo mít při účasti na kempu uzavřené individuální úrazové pojištění.
  1. Každé dítě musí mít vhodnou obuv do tanečního sálu, příp. tělocvičny.
 • ODPOVĚDNOST TRENÉRŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPC
  • Trenéři zodpovídají za děti pouze v době konání soustředění, dle denního harmonogramu.
  • Trenéři neručí za cenné věci jako šperky, mobilní telefony, hotovost apod., které má dítě v šatně. Takovéto věci by děti neměly vůbec nosit, v nutných případech by si je měly brát s sebou do tanečního sálu, popř. tělocvičny.
  • Zákonný zástupce odpovídá za škodu způsobenou dítětem v tanečním sále nebo v tělocvičně a jeho povinností je takto vzniklou škodu uhradit.
 • PLATEBNÍ PODMÍNKY
  • Cena příměstského kempu: 2 500,- (pro členy D4L a XSD); 3 000,- (pro nečleny)
  • Termín odevzdání přihlášky: do 31. 5. 2023
  • Termín platby: 31.5.2023 záloha a 30. 6. 2023 doplatek
  • Způsob odevzdání přihlášky

na tréninku u svých trenérek, emailem nebo elektronicky na www.xside.cz

 • Platba

na účet č., 115-1233560257/0100 (XSD účet)

Do zprávy pro příjemce je nutno napsat jméno tanečníka a účel platby (např. příměstské soustředění)

 • Záloha

na účet č., 115-1233560257/0100 (XSD účet, pozor není to účet D4L!!!) ve výši

1 000,- Do zprávy pro příjemce je nutno napsat jméno tanečníka a účel platby (např. záloha příměstské soustředění)

 • STORNO PODMÍNKY
  • Zrušení přihlášky nejpozději 1 měsíc před příměstským kempem, činí storno poplatek 50 % z celkové částky příměstského kempu.
  • Zrušení přihlášky nejpozději 14 dnů před příměstským kempem, činí storno poplatek 70 % z celkové částky příměstského kempu.
 • Při zajištění náhradníka storno poplatek není vyžadován.
  • Celková částka bez zálohy za příměstský kemp se vrací pouze z vážných zdravotních důvodů, a to po předložení lékařské zprávy