Podmínky členství 2022 / 2023:

 • Při podepsání přihlášky souhlasí člen, rodič nebo zákonný zástupce se všemi podmínkami členství a potvrzuje jejich přečtení.
 • Podpisem přihlášky se zavazujete k platbě příspěvků na dané období
 • Trenér může pouze doporučit zařazení dítěte do určité složky, konečné rozhodnutí je však na rodičích, kteří za své rozhodnutí přebírají zodpovědnost a přijímají podmínky určené složky (viz. podmínky jednotlivých složek)
 • Vedoucí – lektor zodpovídá za děti pouze v době probíhající lekce – tréninku
 • Úraz během lekce hlásí zraněný okamžitě trenérovi – lektorovi (neprodleně do ukončení dané lekce)
 • Každý tanečník by měl mít při vstupu do taneční skupiny uzavřené individuální úrazové pojištění
 • V době prázdnin, státních svátků, se lekce nekonají (pokud nebude určeno jinak)
 • Vedoucí – lektor, má právo vyloučit z tréninku člena, který neustále ruší, nebo jinak narušuje hodinu – lekci.
 • Za odložené věci v šatnách, prostorách tělocvičen či sálů neručíme
 • Při nedodržení platebních podmínek, nebude umožněn vstup člena na lekci – trénink
 • Členovi nevzniká nárok na vrácení příspěvků při neúčasti na lekcích z jeho strany (ukončení členství, jiné důvody)
 • Pokud člen začíná chodit až v průběhu roku, částka se úměrně snižuje
 • Školné bude vráceno v případě dlouhodobé nemoci (zranění), potvrzené lékařem (tj. více jak 1 měsíc) se storno poplatkem z vratné částky 50 %
 • V případě omezení činnosti přikázané státem se příspěvky NEVRACÍ. Vždy bude nabídnuta kompenzace ve formě finančních úlev, náhradních tréninků apod. Pokud člen ukončí předčasně činnost, nemá nárok na jakoukoliv kompenzaci. Vyjímku tvoří dlouhodobé onemocnění či zranění (viz výše).
 • Neúčast na tréninku omlouvat předem na mobilní telefon nebo na facebooku (messenger, WhatsApp) vedoucímu nebo lektorovi
 • Podpisem přihlášky dává člen nebo zákonný zástupce člena souhlas s pořizováním foto a video dokumentace sloužící k propagaci taneční skupiny Xside DANCERS z.s.
 • Členové zařazeni do složek A (profi), mají letní soustředění povinné. V případě neúčasti, bude člen přeřazen do nižší složky (B, kurz apod.)


  Tréninkový řád:
 • Na trénink se člen dostaví minimálně 10 min. před začátkem lekce
 • U složky BEJBY a MINI, trenér – lektor přebírá dítě až v době začátku lekce a stejně tak jej odevzdává po skončení lekce
 • V době tréninku vyžadujeme vypnuté vyzvánění u mobilních telefonů a jiných elektronických zařízení
 • Na tréninku vyžadujeme sepnuté nebo jinak upravené vlasy
 • Na trénink musíte mít vhodnou obuv, kterou nepoužíváte na ven, vyžadujeme čistou, pevnou, uzavřenou obuv určenou pouze na tréninky v sále – tělocvičně.
 • Na trénink nosit uzavíratelnou láhev s pitím
 • Na lekci nenosíme prstýnky, řetízky, náramky ani jiné šperky, které by mohly způsobit škodu nebo zranění
 • Informace o trénincích a kurzovném naleznete na www.xside.cz
  Na facebooku ve skupině: Xside DANCERS jsou vždy uvedeny všechny aktuální informace, změny tréninků, časy mimořádných tréninků, termíny soutěží, akcí atd.
   
  Soutěže:
 • Pokud je tanečník zařazen v soutěžní formaci, je povinen dodržovat docházku na všech trénincích a to i na mimořádných.
 • Nutno počítat s termíny soutěží, kde se choreografie bude tancovat. Neúčast na důležitých trénincích před soutěžemi je důvodem pro vyřazení tanečníka ze soutěžní formace. (Své termíny nejdříve konzultujte, než si zaplatíte školní pobyty, lyžařské kurzy apod.)
 • Každý člen, který se chce účastnit soutěží pod CDO, musí mít vyřízené členství v Xside DANCERS z.s., podepsanou přihlášku CDO a zaplacenou licenci CDO – 300Kč.
 • Nutno počítat s finančními náklady na kostým do formace. Pokud je kostým již pořízen a zaplacen, nelze žádat peníze zpět. Kostým zůstává členovi, pokud není dohodnuto jinak.


  Mimořádné výdaje:
 • Taneční workshopy, soustředění, tréninky na jednotlivce, dueta a malé skupiny
 • Na „Vánoční show“ a „Letní show“ si rodiče kupují vstupenky
 • O letních prázdninách pořádáme pro děti od 6 let „XSD letní soustředění“ cena cca 6000 Kč (dle věku)