Taneční skupina Xside DANCERS se účastní hlavně soutěží pod taneční organizací Czech Dance Organization (CDO). V této organizace jsme řádnými členy.
Pro soutěže je třeba mít vyřízenou licenci, která stojí 300 Kč na 1 kalendářní rok. Dále pak se na každé soutěži platí startovné ve výši 150 Kč za každou disciplínu (solo, duo apod.)
Soutěžní sezóna je rozdělena na 2 hlavní části a to PODZIMNÍ TOUR A JARNÍ TOUR.

Dále se také účastníme tanečních soutěží pod organizací Taneční Skupina Roku (TSR), která vypisuje soutěže pouze na jaře a to jen formace.

 


DŮLEŽITÉ:
Kdo půjde na soutěž, určuje VŽDY trenér (vedoucí). Pokud se chcete účastnit soutěže, konzultujte vždy s daným trenérem. Výběr do malých skupin a formací je vyhradně na trenérovi (vedoucím).


Czech Dance Organization (www.czechdance.org)

1. Podzimní TOUR – sóla, dua, malé skupiny

HIP HOP SÓLO


Počet tanečníků: 1 (muž), 1 (žena), u Mini kids muži i ženy společně.
Věkové kategorie: Mini kids, Children, Juniors, Adults.
Hudba: Zajistí organizátor soutěže v hip-hopovém stylu.
Délka vystoupení: 1 minuta.
Tempo: 24 – 28 taktů za minutu.

HIP HOP DUO


Počet tanečníků: 2 (muž – muž, žena – žena, muž – žena).
Věkové kategorie: Mini kids, Children, Juniors, Adults
Hudba: Zajistí organizátor soutěže v hip-hopovém stylu.
Délka vystoupení: 1 minuta.
Tempo: 27 – 28 taktů za minutu.

HIP HOP MALÁ SKUPINA


Počet tanečníků: 3 – 7.

Věkové kategorie: Mini kids, Children, Juniors, Adults, na MČR i Adults 2.
Hudba: Zajistí organizátor soutěže v hip-hopovém stylu.
Délka vystoupení: 2 minuty.
Tempo: 27 – 28 taktů za minutu.

 

HOBBY HIP HOP – SÓLO, DUO

Hobby je pohárová soutěž, která je určena výhradně začínajícím a rekreačním tanečníkům. Nesmí se jí tedy účastnit tanečníci, kteří evidentně náleží svou technickou výkonností do žebříčkové soutěže. O porušení tohoto ustanovení na příslušné soutěži, a tedy o udělení napomenutí, rozhoduje většinově porota při současném souhlasu Předsedy poroty. Pokud se takto napomenutá SJ přihlásí do další soutěže Hobby a porota při současném souhlasu Předsedy poroty opět na této soutěži většinově rozhodne o porušení tohoto ustanovení, bude SJ na této soutěži diskvalifikována.

Odkazy:
https://czechdance.org/hip-hop/
https://czechdance.org/street-dance/
https://czechdance.org/podzim/
https://czechdance.org/wp-content/uploads/2016/01/SaTP_podzim2022_HH-zmeny.pdf


2. Jarní TOUR – formace

DISCIPLÍNAVÝKONNOSTVĚKPOSTUPOVÁ KOLA
STREET DANCE FORMACE   extraliga, 2. ligaděti, junioři, dospělíregion – země – ČR – IDO*
STREET DANCE MALÉ FORMACE  extraligaděti, junioři, dospělíregion – země – ČR
STREET SHOW FORMACE extraliga, 2. liga děti, junioři, dospělí region – země – ČR – IDO*
STREET SHOW PRODUKCE (*2) extraligabez omezení pohár – země – ČR – IDO*
DOSPĚLÍ 2 STREET FORMACE (*3) extraliga dospělí 2 pohár – země – ČR – IDO*
DOSPĚLÍ 2 HOBBY STREET FORMACE (*3) hobby dospělí 2 pohár – země – ČR
HOBBY STREET FORMACE hobby mini, děti, junioři, dospělí region – země – ČR – IDO*
HOBBY STREET DANCE MALÉ FORMACE hobby mini, děti, junioři, dospělí region – země – ČR

 

  • STREET DANCE FORMACE: tanečníků: 8 – 24, kategorie: Děti, Junioři, Dospělí. Rekvizity: Jsou povoleny pouze ruční rekvizity.
  • STREET DANCE MALÉ FORMACE: tanečníků: 4 – 12, kategorie: Děti, Junioři, Dospělí. Rekvizity: Jsou povoleny pouze ruční rekvizity.
  • STREET SHOW FORMACE: tanečníků: 8 – 24, kategorie: Děti, Junioři, Dospělí. Rekvizity: Všechny druhy rekvizit jsou povoleny.
  • STREET SHOW PRODUKCE: tanečníků: 25 a více, kategorie: Bez věkového omezení, mohou tančit tanečníci všech věkových kategorií. Rekvizity: Všechny druhy rekvizit jsou povoleny.
  • DOSPĚLÍ 2 STREET FORMACE: (STREET DANCE i STREET SHOW): tanečníků: 8 – 24, kategorie: Dospělí 2. Rekvizity: Všechny druhy rekvizit jsou povoleny.
  • DOSPĚLÍ 2 HOBBY STREET FORMACE: (STREET DANCE i STREET SHOW): tanečníků: 8 – 24, kategorie: Dospělí 2. Rekvizity: Všechny druhy rekvizit jsou povoleny.
  • HOBBY STREET FORMACE: (STREET DANCE i STREET SHOW): tanečníků: 8 – 24, kategorie: Mini, Děti, Junioři, Dospělí. Rekvizity: Všechny druhy rekvizit jsou povoleny.
  • HOBBY STREET DANCE MALÉ FORMACE: (pouze STREET DANCE, Mini i STREET SHOW): tanečníků: 4 – 12, kategorie: Mini, Děti, Junioři, Dospělí. Rekvizity: Jsou povoleny pouze ruční rekvizity, u Mini všechny druhy rekvizit

Taneční skupina roku (www.tanecniskupinaroku.cz)

Licence: neplatí se, Startovné: 250 Kč

Odkazy:
https://www.tanecniskupinaroku.cz/cze/site/soutezni_rad.html
https://www.tanecniskupinaroku.cz/cze/site/tour.html